Clubreglement Gym Diverti 2024-2025

*Beste ouders en gymnasten,

 

Om alles goed te laten verlopen tijdens het seizoen vragen wij dit clubreglement aandachtig door te nemen zodat dit reglement stipt wordt nageleefd.

 

Doelstelling van de club:

 • De club heeft tot doel om via turnactiviteiten,  de sportiviteit en de lichaamsconditie bij de leden te bevorderen.
 • De familiale band tussen ouders,  gymnasten,  trainers en bestuur te onderhouden.
 • Iedereen ongeacht geslacht,  filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot onze club.
 • Minimum instapleeftijd is 2,5 jaar.
 • Een maximum leeftijd is niet vooropgesteld.

Lidmaatschap:

 • Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid het clubreglement naleeft en onderschrijft.
 • Enkel het bestuur van de club kan bij unanieme beslissing leden inschrijven, weigeren of schrappen.
 • Nieuwe leden krijgen 2 proeflessen gratis, daarna wordt er gevraagd om definitief in te schrijven.
 • De kostprijs van het lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald door het bestuur op de algemene vergadering.
 • De kostprijs omvat: lidgeld gymfederatie, verzekering en ledenbijdrage club.
 • Het Gym Diverti secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer in kennis te worden gesteld (tel 0476 64 65 13 of mail naar gymdiverti@gmail.com)
 • Gymnasten komen trainen in turnshortje met t- shirt of turnpak.
 • Lang haar is steeds samengebonden.
 • Alle gymnasten komen een kwartier op voorhand naar de zaal om alle toestellen klaar te zetten zodat de training op tijd kan beginnen.
 • Iedere trainer en gymnast helpt om alle toestellen op te zetten en af te ruimen.
 • Niemand verlaat de zaal tot alle toestellen zijn opgeruimd.  Opruimen is een educatieve taak in groepsverband.
 • Gymnasten die afwezig zijn voor een training dienen hun trainer of trainsters persoonlijk te verwittigen.
 • Bij langdurige ziekte of afwezigheid voor een wedstrijd is een ziektebriefje verplicht!
 • Wanneer een wedstrijdgymnast (licentiegymnast) beslist om wedstrijden te doen en daarvoor is ingeschreven en daarna beslist om toch geen wedstrijden te doen of naar de wedstrijd te gaan vragen wij het licentie bedrag terug.
 • Gymnasten komen naar de training om gymnastiek te beoefenen en niet om sociale contacten met vrienden te onderhouden of afspraken te maken tijdens de les. Dit zijn dingen die buiten de lesuren gebeuren. Wanneer een gymnast dit niet naleeft kan de gymnast na één of meerdere verwittigingen tijdelijk uitgesloten worden tot de volgende training(en).
 • Wangedrag,  pesten,  het in opspraak brengen van de goede naam van onze club,  het uiten van woorden of het stellen van daden die club schaden zijn redenen die de raad van bestuur de mogelijkheid geven een lid tijdelijk of definitief uit te sluiten. Dit zal gebeuren aan de hand van een te volgen procedure.
 • Bij definitieve uitsluiting wordt het lidgeld NIET teruggestort.  Bij pesten en wangedrag worden ook de ouders op de hoogte gebracht.
 • Het inschrijvingsgeld (lidgeld en verzekering) wordt niet terug betaald wanneer een gymnast beslist zomaar te stoppen.
 • Wij geven GEEN vermindering van lidgeld voor gymnasten die niet alle dagen of uren kunnen turnen.
 • Bij vrijwillig ontslag wordt er evenmin een terugbetaling gedaan van bijdragen en lidgeld. 
 • De raad van bestuur kan altijd een uitzondering maken van deze regel door bijzondere omstandigheden:
  1. Het volledige bedrag wordt terugbetaald bij zwaar accident of een recente kwetsuur voor de aanvang van het seizoen 2024-2025 waarbij de gymnast geen enkele sport kan beoefenen binnen en buiten de club.
  2. We betalen de helft van het lidgeld terug wanneer: de gymnast gekwetst wordt (tijdens de maand september & oktober) en ze door de dokter is afgekeurd en niet meer kan turnen tijdens het seizoen 2024-2025 bij geldig dokters attest)
 • Wanneer de gymnast tijdelijk uitgesloten wordt tot de volgende trainingen dan worden de ouders op de hoogte gebracht van de schorsing en wordt ook de reden meegedeeld.  Bij  uitsluiting kan geen teruggave van bijdrage of verzekering opgevraagd worden.
 • Gymnasten van Gym Diverti die bij ons een discipline uitvoeren mogen ook aangesloten zijn in een andere gymclub om een andere discipline uit te voeren. 
 • Wanneer u wedstrijdgymnast bent in onze club en kiest om wedstrijden mee te doen maar  ook een andere wedstrijd discipline doet in een andere club verwachten wij wel dat het lid binnen de discipline van Gym Diverti mee doet aan wedstrijden.
 • We wensen respect tegenover trainers,  medegymnasten,  ouders en bestuur.

Het Bestuur.

 

 

 

API

Vragen of advies inwinnen rond grensoverschrijdend gedrag

Heb je als sporter, ouder of trainer een vraag rond grensoverschrijdend gedrag of wens je hierover te praten? Een vermoeden of effectieve klacht rond dit topic? Hiervoor kan je terecht bij de API (onafhankelijk aanspreekpunt integriteit) van jouw club of de Gymfed-API's.

Documenten : Gymfed

onze Api's van gym diverti zijn

Cinthia Mekeirel: 0476/64.65.13

Sandra Cathelijn: 0472/44.80.63