missie

De missie van Gym Diverti vzw. is meewerken aan een gezonde geest in een gezond lichaam!  Kinderen en jongvolwassenen de sfeer laten opsnuiven van de turnwereld. Door steeds nieuwe uitdagingen proberen we kinderen tot het besef te laten komen dat turnen bijdraagt tot de lichamelijke ontwikkeling.

Om dit te bereiken biedt de club een turnaanbod aan die past bij de mogelijkheden van elk individu. Of men nu recreatief of wedstrijdgericht turnt.

Wij trachten steeds te werken in kleine,  aangepaste groepjes met veilig en professioneel materiaal.

Gym Diverti vzw. richt zich vooral tot de kleuters, schoolgaande jeugd en volwassenen zonder onderscheid van geslacht,  nationaliteit of schoolkeuze.  Dit alles doen wij in samenwerking met sportdienst Lembeke.

De missie wordt eenmaal per jaar herlezen door het bestuur en indien nodig en met goedkeuring van iedere bestuurslid geherformuleerd. 

 

visie

Gym Diverti vzw. werd opgericht op 01 september 2008 om vooral aan de jeugd en volwassenen lichamelijke opvoeding te kunnen verschaffen.

De meeste delen van gymnastiek kunnen beoefend worden.  Wij bieden aan: kleuters, basisgymnastiek, recreatieve- en competitieve gymnastiek,  tumbling,  trampoline,  acrogym,  groepsoefening (demo) ..en volwassenworkout.

Er kan getraind worden met oog op deelname aan wedstrijden, maar ook zuiver recreatief.  Dit willen we bereiken door rekening te houden met de individuele wensen en het kunnen van de gymnasten.  Plezier hebben in gymnastiek zonder al te strenge regels is voor ons heel belangrijk. 

Onze trainingen gaan door in de sporthal van Lembeke .

De turnclub in aangesloten bij Gym federatie.

De visie wordt eenmaal per jaar herlezen door het bestuur en indien nodig en met goedkeuring van iedere bestuurslid geherformuleerd.