q4gym kwaliteitslabel

“Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek.  Het is een online kwaliteitsinstrument dat ontwikkeld werd door de GymnastiekFederatie Vlaanderen.”

Meer info: Website

 

Gym Diverti heeft dit kwaliteitslabel behaald!  We zijn een goed georganiseerde maar vooral leuke gymclub!