uurrooster 2019-2020

 • Ouder kind turnen (2 jaar en 1ste kleuterklas)
  woensdag: 16.00u tot 17.00u
  zaterdag: 11.00u tot 12.00u
 • Kleuters (2de tot 3de kleuterklas)  
  woensdag: 15.00u tot 16.00u
 • Basis 1 (1ste tot 3de leerjaar)         
  zaterdag: 09.00u tot 11.00u
 • Basis 2 (4de tot 6de leerjaar)
  zaterdag: 11.00u tot 13.00u
 • Beloften (na selectie: 3de tot 6de leerjaar)
  zaterdag: 12.00u  tot 15.00u
 • Mini gym (van 7 jaar tot en met 9 jaar)  (deze groep is voor dit seizoen al volzet)!
  maandag: 17.00u tot 19.00u
  zaterdag: 10.00u tot 12.00u
 • Trampoline (vanaf 8 jaar) (deze groep is voor dit seizoen al volzet)
  maandag: 18.00u tot 20.00u
  zaterdag: 09.00u tot 11.00u
 • Recrea tumbling (na selectie)
  dinsdag: 17.30u tot 20.00u
  zaterdag: 12.30u tot 15.00u
 • Tumbling competitie  (na selectie)
  dinsdag: 17.30u tot 20.00u
  vrijdag: 17.00u tot 20.00u
  zondag: 10.00u tot 13.00u
 • Recrea acro ( na selectie)
  dinsdag: 17.30u tot 20.00u
  zaterdag: 10.00u tot 13.00u
 • Acro ABCI (na selectie)
  maandag: 17.00u tot 20.00u
  woensdag: 15.00u tot 18.00u
  zaterdag: 12.00u tot 15.00u
 • Demo (na selectie)
  vrijdag: 18.00u tot 20.00u ( tumbling en acro training)
  zondag: 10.00u tot 13.00u (dans)

        

        

 

 

 

KLEUTERS


Wie: 2de en 3de kleuterklas

Hier staat de algemene ontwikkeling van het kind centraal. We doen aan: klimmen, klauteren, sluipen, kruipen, springen, tuimelen, hangen, steunen en natuurlijk ook dansen.

Elke kleuter leert een goede basis van de gymnastiek delen om door te gaan naar een volgende discipline.

Hoofdtrainer: Sandra Cathelijn

hulptrainer: Axana Deserranno

Training: 

 • woensdag van 15.00u tot 16.00u

basis 1


Basisgroepen zijn voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. De gymnasten maken kennis met alle disciplines en aspecten van de gymnastiek. Samen met de trainsters werken ze aan de motorische ontwikkeling en basis van de gymnastiek.

De gymnasten trainen 2 uren in de week. 2 x per seizoen worden deze gymnasten getest om te zien wat de vooruitgang is van het kind individu en om te bepalen naar welke discipline de gymnast kan over gaan bij het volgende seizoen.

Turnervaring voor basis gym is zeker niet noodzakelijk en instappen bij basis kan op ieder moment.

 

Wie: 1ste tot 3de  leerjaar

Hier staat de motorische ontwikkeling en het aanleren van basisgymnastiek centraal.

trainers:  Ruysschaert Annelies, Debby D'haemers

Training: 

 • zaterdag van 09.00 tot 11.00u

Basis 2


Wie: 4de tot 6de leerjaar

Hier staat de afwerking van basisgym en verder opbouwen van basisgym centraal.

Basisgroepen zijn voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. De gymnasten maken kennis met alle disciplines en aspecten van de gymnastiek. Samen met de trainsters werken ze aan de motorische ontwikkeling en basis van de gymnastiek.

De gymnasten trainen 2 uren in de week. 2 x per seizoen worden deze gymnasten getest om te zien wat de vooruitgang is van het kind individu en om te bepalen naar welke discipline de gymnast kan over gaan bij het volgende seizoen.

Turnervaring voor basis gym is zeker niet noodzakelijk en instappen bij basis kan op ieder moment.

 

trainers: Ruysschaert Annelies, Debby D'haemers

Training: 

 • zaterdag van 11u tot 13u

Beloften


Wie: 3de tot 6de leerjaar. Na selectie

Deze gymnasten trainen 3 uren in de week om het turnniveau wat naar boven te halen.

Deze gymnasten hebben de basis al heel goed onder de knie en krijgen nieuwe elementen aangeleerd. 

De gymnasten werken in deze lessen al wat meer op de airtrack, tumbling baan, acro blokjes, trampolines.

Gymnasten die de basis al heel goed onder de knie hebben kunnen na selectie van de trainster aansluiten in deze groep naar aanleiding om door te schuiven naar een hogere discipline.

Deze gymnasten worden 2 x per seizoen getest om hen de mogelijkheid te geven door te stromen naar hogere disciplines

Hoofdtrainster:  Antje Roose

Training: 

 • zaterdag van 12.00u tot 15.00u

mini gym


Wie: Jonge talentjes die we voorbereiden voor hun eerste wedstrijdervaringen. Na selectie

Deze gymnasten leren heel wat bij om 1 seizoen.

We houden hier de groep klein met een max van 6 gymnasten om hen elk individu goed te kunnen begeleiden naar hun kunnen.

We werken hier op alle onderdelen van lenigheid, acro, dans en tumbling.

we werken iedere maand met testjes zodat de gymnasten zelf zien wat ze al kunnen en waar ze nog moeten op werken.

Deze gymnasten werken veel op de airtrack, verschillende opstellingen, trampolines, acro blokjes.

Hoofdtrainer: Cinthia Mekeirel

 Training:

 • maandag van 17.00u tot 19.00u
 • zaterdag van 10.00u tot 12.00u

recrea tumbling


Wie: Deze tumblers zetten hun eerste stappen in de tumblingwereld en krijgen de kans om wedstrijden wel/niet mee  te doen.

Onze tumbling gymnasten werken vooral op airtrack, lange mat, tumblingbaan.

Recrea tumbling is voor zowel jongens als meisjes die samen in dezelfde groep zitten.

      Na selectie.

trainers: Jolien Aers, Hester De Wulf, Lore Van Der Borght, Nieke Van Thuyne

Training: 

 • dinsdag van 17.30u tot 20.00u
 • zaterdag van 12.30u tot 15.00u

 

tumbling competitie


Wie: Gymnasten die tumbling springen op hoger niveau en/of  wedstrijden meedoen op A- B- en C-niveau. Na selectie

Bij onze tumbling groep kan je komen trainen zonder aan wedstrijden mee te doen. gymnasten krijgen 2 x per jaar de kans om hun kunsten te tonen aan familie en vrienden. bij het begin van het seizoen wordt met de trainer besproken of je wel of geen wedstrijden wil doen. iedere gymnast wordt gelijk behandeld ookal doe je niet mee aan wedstrijden.

Bij tumbling wisselen rondats, salto's, fliks enz. elkaar af. De gymnasten voeren hun reeksen uit op een verende baan van 25 meter.

Snelheid van uitvoering, ampitude, vaardigheid en het draaien van salto's en vooral veel durf. We trainen op kracht, conditie, en sprongtechniek. 

 

Hoofdtrainer: Aster Verdegem

Hulptrainer:   Chenoa Nys, Nieke Van Thuyne

Training:

 • dinsdag van 17.30u tot 20.00u
 • vrijdag van 17.00u tot 20.00u
 • zondag van 10.00u tot 12.00u

recrea acro


Wie: Deze acrogymasten zetten hun eerste stappen in de acrowereld. Na selectie. deze gymnasten zijn niet verplicht deel te nemen aan wedstrijd. Deelname wel/niet aan wedstrijden wordt per team en met de trainers besproken.

De selectie gebeurd op basis van leeftijd, flexibiliteit, spierkracht en danstalent. Inzet van de gymnast  is ook van groot belang.

Samen oefenen ze op balanselementen en tempo elementen. Deze worden gecombineerd met dans.

 

Hoofdtrainer: Sharissa Debaere

Hulptrainer: Sarah Grymonprez

Training: 

 • dinsdag van 17.30u tot 20.00u
 • zaterdag van 10.00u tot 13.00u

acro ABCI


Wie: Deze gymnasten trainen voor een hoger niveau  voor acro. Na selectie

Deze gymnasten zijn niet verplicht om mee te doen met wedstrijden, maar dit moet per team en met de trainers besproken worden.

Deze groep bestaat uit telentvolle gymnaten die geselecteerd werden door de trainers van deze groep. De selectie gebeurd op basis van leeftijd, flexibiliteit, spierkracht, danstalent. Samen oefenen we op balans en tempo delen. in de lessen zal er ook veel lenigheid, kracht en conditie zitten.

 

WEDSTRIJDEN ZIJN NIET VERPLICHT!

Hoofdtrainer: Kim Neukermans 

Training: 

 • maandag van 17.00u tot 20.00u
 • woensdag van 15.00u tot 18.00u
 • zaterdag van 12.00u tot 15.00u

 

trampoline


wie: Deze gymnasten trainen op de maxi trampoline en mini trampoline. 

Alles basis en gevorderde  sprongen worden aangeleerd van de trampoline waarbij we ook oefenen op techniek, kracht en conditie

WEDSTRIJDEN ZIJN NIET VERPLICHT!

Hoofdtrainer: Ignaas Mekeirel

Training:

 • maandag: 18.00u tot 20.00u
 • zaterdag: 09.00u tot 11.00u

demo


Wie: Gymnasten ( jongens en meisjes, dames en heren) met danstalent,  uitstraling en een goede dosis turntechnieken. Na selectie vanaf 7 jaar tot .....( 20,30+ zeker en vast ook welkom)

In deze groep zal een max van 30 gymnasten een oefening van 6 minuten naar voor brengen waarin tumbling, acro en dans elkaar afwisselen. We doen met deze oefening mee aan 4 wedstrijden. Ook recrea gymnasten, mini gymers en beloften kunnen deelnemen aan de demo. Het leuke aan de demo trainingen is dat we heel veel leuke, zotte elementen uitproberen om het tot een wauw effect te krijgen. Het aanleren van de dans gebeurd ook altijd op leuke manier.

Indien je interesse hebt kan je een training bij wonen op zondag 1 september en zondag 8 september om nog aan te sluiten bij het demo team.

wedstrijden seizoen 2019-2020:

demohappening: 15.02.2020

Klokke Roeland: 21-22.03.2020

Ros Beiaard: 09.05.2020

Manerblusserscup: 23.05.2020

 

Hoofdtrainer: Cinthia Mekeirel

Hulptrainer:  Mieke De Brabandt, Fien Sesselle, Inge Pauwels, Jannis De Muynck

Training:

 • vrijdag van 18u tot 20u (tumbling en acro training)
 • zondag van 10u tot 13u (oefenen dans)

 

werkwijze basisgroepen

 

Onze basisgroepen worden onderverdeeld in groepen (lagere school + secundaire school).

Wij werken met de basis op een leuke manier om de basiselementen onder de knie te krijgen. 

Gymnasten die in aanmerking komen voor de discilplines acro, tumbling of demo zullen door hun trainers uit de basisgroepen worden geselecteerd en onderworpen aan de selectieproeven. Wanneer deze proeven doorgaan wordt aangekondigd door de trainer.

Een goede verstandhouding met de ouders van onze gymnasten is voor ons heel belangrijk. Wij hebben er geen probleem mee als ouders in stilte de les van hun kindje meevolgen. Indien er vragen zijn kan u altijd de discipline verantwoordelijke contacteren.