prijzen 2019-2020


bij inschrijving van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 hebt u een korting van 5% op het totaal per gymnast.

Lesgeld/jaar (zonder lidgeld)                                              lidgeld/jaar/gymnast                                                         totaal

 

 • ouder-kind turnen   euro                                                         15 euro
 • Kleuters                   85 euro                                                    15 euro                                                          100 euro
 • Basis 1                   165 euro                                                    15 euro                                                          180 euro
 • Basis 2                   165 euro                                                    15 euro                                                          180 euro
 • Beloften                200 euro                                                    15 euro                                                          215 euro
 • Mini gym               250 euro                                                    15 euro                                                          265 euro   
 • Trampoline           325 euro                                                    15 euro                                                          340 euro
 • Recrea acro           325 euro                                                   15 euro                                                          340  euro
 • Acro ABCI             500 euro                                                    15 euro                                                          515 euro
 • Recrea tumbling   325 euro                                                    15 euro                                                          340 euro
 • Competitie tumbling: 480 euro                                             15 euro                                                          495 euro
 • Demo (enkel zondag) 225 euro                                             15 euro                                                          240 euro
 • Demo (vrijdag en zondag) 325 euro                                     15 euro                                                          340 euro

Mogelijkheid tot 2 GRATIS proeflessen!

 

Gezinskorting 5 euro vanaf het 2de betalend lid van hetzelfde gezin.

Korting van 15 euro bij het uitvoeren van meerdere disciplines.

Er is een mogelijkheid om in schijven te betalen . voor meer info gymdiverti@gmail.com

 

Er is een kortingssysteem van 75%

Wie heeft recht op deze tussenkomst?

 

 • Iedereen die een verhoogde tegemoetkoming krijgt via de mutualiteit.
 •  Iedereen die in budgetbegeleiding, -beheer en schuldbemiddeling is bij een erkende dienst voor  budgettaire begeleiding of bij een erkende schuldbemiddelaar.
 • Iedereen die in een lokaal opvanginitiatief van het OCMW Lembeke verblijft.
 • Iedere persoon die zich in een kwetsbare situatie bevindt, maar niet behoort tot bovenstaande categorieën Dien je aanvraag in bij de sportdienst, jeugd- en cultuurdienst of in het sociaal huis.

 

 

 

 

Wij betalen geen lidgeld terug en geven ook geen verminderingen voor kinderen die niet alle trainingen kunnen komen. Het lidgeld is 1 bedrag voor het hele seizoen.